Inteligentní dům

inteligentní dům

to je 3 x vyšší účinnost solárního systému

Elektronika, regulace, automatizační prvky, popřípadě měření a ostraha se dnes stále více používá v rodinných domech jako ucelený systém - tzv. inteligentní dům.


Nejde o to, přeplnit dům elektronikou, ale najít správnou mez mezi složitostí , jednoduchostí ovládání a spolehlivostí.
Za přispění státní dotace byl vyvinut unikátní systém Inteligentního domu použitý na rodinném domě v severních Čechách. Jde o rekonstruovaný rodinný dům s radiátory, málo zateplený.

Důraz je kladen na jednoduchost ovládání. Nikdo se nemusí nic učit. V každé místnosti je tlačítko, kterým lze regulovat vytápění v dané místnosti. V centrální části domu je dotykový display. Do regulace lze vstoupit z jakékoliv části světa i přes internet.
Na vývoji systému byly uplatněny nejnovější světové trendy, a nové technické poznatky. Systém Inteligentní dům je modulární, snadno upravitelný dle domu a kotelny. Používá se od rodinných domků, přes výrobní firmy až po hotely.

Jde i o úsporu energií, optimalizaci chodu domu. Tomu byla uzpůsobena i kotelna. Na střeše jsou vakuové trubice nejúčinnějšího solárního systému Heat pipe
V kotelně je tepelné čerpadlo s vysokou účinností. Jímání geotermálního tepla v náročných podmínkách zajišťoval i v zahraničí známý odborník RNDr. Nakládal.

A systém hlídá, počítá a eviduje účinnosti i zisky energií. Vzhledem k posunutí hlavního výkonu solárního systému směrem do zimního období, je otázka, zda výkonný solární systém dokáže dům plně zásobovat teplem a teplou vodou již od března, nebo až od dubna.

Dům má velký nerezový bojler s několika výměníky, ve kterém se vrství voda. Tak,aby bylo maximální využití solárního tepla, tepla zadarmo.
Již v březnu nový solární systém na rodinném domku dokázal vyrobit 45 kWh tepla denně.
V dešti měl systém výkon 1,6 kW, při běžném provozu na jaře je výkon solárního systému kolem 10 kW.

Cirkulační čerpadlo zajišťuje, aby v celém domě tekla teplá voda hned.V kotelně je nerezová akumulační nádoba, opět stratifikační.
Tepelné čerpadlo na této zakázce má téměř 2 x vyšší účinnost, než běžně nyní používaná nejdražší tepelná čerpadla země voda, a solární systém více než 3 x vyšší účinnost, než běžné vakuové trubicové kolektory.
A to topíme do běžných radiátorů! Jedná se o rekonstruovaný dům, nikoliv novostavbu s podlahovým vytápěním. Tam by byl topný faktor ještě vyšší.

Právě proto jsme realizovali Inteligentní dům inteligentně, aby si běžný uživatel mohl porovnat svoji účinnost s účinností kvalitních systémů.

Nejde jen o úspory. Dosažení tepelného komfortu je nutnou samozřejmostí. Proto lze každou koupelnu samostatně „přepnout na forsáž“. Tedy, zvýšit skokově teplotu topné vody do koupelnových žebříků a radiátorů, ovšem, bez snížení účinnosti vytápění celého domu. Například pokud přijdete promáčení z vycházky a chcete mít rychle teplo v koupelně.

Solární přebytky mohou být přesměrovány do venkovního bazénu přes speciální měděný bazénový výměník. Opět ale, komfort má přednost před energetikou - nabíjení bazénu soláry v létě lze vypnout. Pro dosažení nižší osvěžující teploty vody v bazénu, místo nepříjemného teplého „kafe“. Solární kolektory dané konstrukce mohou být vypnuty v plné letní sezoně bez rizika poškození. A naopak, bazén lze vytápět i tepelným čerpadlem.

Stejně tak by bylo možné využít systém pro velmi laciné, avšak vysoce účinné, bezkompresorové chlazení.Dané tepelné čerpadlo to umí.
Stejně tak by bylo možné využít letní solární přebytky k solárnímu chlazení. Vždyť Heat pipe vakuové trubice mají klidovou teplotu + 270Č.

To je jen ukázka měřených hodnot. Parametry lze řadit do tabulek, do grafů, sledovat vývoj…
Vždyť systém je osazen 9 kalorimetry. Perfektně hlídá energetiku rodinného domu. To je dokonalý energetický managament rodinného domu v praxi.

Osazení kotelny kalorimetry a možnost čerpání informací „přes internet“ představuje obrovský kvalitativní skok. Běžný občan sice pozná rozdíl mezi vodou a vínem, ovšem poznat rozdíl mezi málo účinnou a špičkovou topenářskou technologií mu umožňuje teprve přesné měření.

Běžný zákazník, nebo realizační firma tak dostává do rukou data, která nemají k dispozici mnozí odborníci.

A otázka na závěr, kterou dostávám na přednáškách: „Co je lepší, tepelné čerpadlo, nebo solární systém ?“

Kvalitní a účinný solární systém je určitě lepší a energeticky přínosnější , než málo účinné TČ. Když už nemůžete mít obojí. Ideální je kvalitní solár. systém s kvalitním tepelným čerpadlem s vysokým topným faktorem.

Všude kolem nás je spousta energie zadarmo. Je chybou energii zadarmo nečerpat. A je chyba čerpat ji zastaralou technologií s nízkou účinností.

 
 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Zabezpečení: Kolik měsíců má rok? *